Hjernø Gustafsen

Autoriseret VVS & Sprinklerfirma

UGENTLIG AFPRØVNING

Selvom sprinkleranlæg er robuste og kan stå i månedsvis uden tilsyn, kræver brandstrategier, byggetilladelser samt danske og udenlandske vejledninger, at man tjekker anlægget hver uge efter leverandørens anvisninger. Denne såkaldt ugentlige afprøvning omfatter tilsyn med ventiler og pumpe, afprøvning af pumpestart, registrering af alarmafgivelser o. lign. Tidsforbruget ved ugentlig afprøvning er 10-30 minutter og skal for anlæg installeret i nyere tid, udføres af en person, der er instrueret af et sprinklerfirma og som har modtaget et enkeltdagskursus i brandteori og slukninganlæg.

Hjernø Gustafsen tilbyder en fast aftale om at vi forestår den ugentlige afprøvning. Dette kan være i den første tid efter etablering af nyt, stort sprinkleranlæg og hvor de bygningsansvarlige har mange andre gøremål eller det kan være på permanent årlig basis eller under bygningsejens normale driftsansvarliges fravær.

Denne side er sidst redigeret 17-01-2022