Hjernø Gustafsen

Autoriseret VVS & Sprinklerfirma

ESFR TIL KRAFTIGE BRANDE

ESFR (Early Suppression Fast Response) betegner en type af sprinkleranlæg, der er dimensioneret til at slukke kraftige brande, hvor der stables højt af meget brændbare varer, især plastik. CEA og NFPA understreges betydningen af korrekt dimensionering og især CEA (DBI 251)advarer om, at følges anvisninger ikke, vil det ikke blot føre til en større brand, men til “total systemfejl”.

ESFR sprinklere skal fordeles omhyggeligt og der er snævre grænse for hvordan, loftet skal se ud og hvilke forhindringer, der må være for vandets spredning. Til gengæld er der så forholdsvist lave krav til størrelse af vandreservoir og pumper.

Hjernø Gustafsen har installeret mange af ESFR anlæg i rum med højt til loftet (> 12 m) og efter omhyggelig placering ud fra bygningskonstruktion, ovenlys og øvrige installationer.

Hjernø Gustafsen kan tilbyde rådgivning hele vejen fra klassificering af oplag og hydraulisk begrundet valg af optimal løsning.

Denne side er sidst redigeret 17-01-2022