Hjernø Gustafsen

Autoriseret VVS & Sprinklerfirma

Søg
Close this search box.

Sprinkleranlæg

"SPRINKLING ER VERDENS MEST ANVENDTE TEKNOLOGI MOD KONSEKVENSER AF BRAND"

De første sprinklere blev sat op under industrialiseringen (1874) som værn imod de omfattende ødelæggelser, som el-brande medførte for industrien.

I dag er millioner af fabrikker verden over sprinklet efter eget ønske for at beskytte produktion og medarbejdere eller efter krav fra deres forsikringsselskab.

I Danmark kræver myndighederne eller certificerede brandstrateger sprinkleranlæg for at opnå den brandsikkerhed, som er krævet i bygningsreglementet af hensyn til personsikkerhed.

På verdensplan opsætter over 40 millioner sprinklerhovedet om året.

Kun den sprinkler lige over branden udløser.

Sprinklerteknologien er siden blevet udviklet til at beskytte mod højhuse startende i USA, hvor man havde nogle tragiske brande i ‘70erne og til hoteller, teatre og natklubber, hvor brand har medført store tab af menneskeliv.

Bygninger, der er udsatte for brand, som fx skoler og parkeringskældre, forsynes i dag også med sprinkleranlæg og for store plejeboliger med lav bemanding er sprinkleranlæg den sikreste og billigste strategi for at tilbyde beboerne en sikkerhed mod brand, der svarer til, at de var blevet boende i eget hjem.

Danmark ligger generelt godt i brandstatistikken, men der udbetales alligevel omkring 2 milliarder kroner som erstatning som følge af brand og der 70 dødsfald årligt som følge af brand.

Brandvæsnet rykker ud over 100 gange om dagen og i over 30 tilfælde er der en reel brand.

Et sprinkleranlæg består en vandforsyning og et rørsystem, der forgrener sig sprinklerne, der er små dyser forsynet med et lille glas, der springer hvor temperaturen over 70 grader.

Der er typer af sprinkler med store dråber og store mængder vand og andre der afgiver små mængder vand ved stort tryk (vandtågeanlæg).

Helt afhængigt af om det er en bolig, en butik eller et lager med fx plastikvarer i høje reoler, kan der vælges den rette sprinklertype ud fra de mange brandforsøg, der ligger bag udformningen af reglerne for sprinkleranlæg.

sprinkler service

Sprinklerregler udarbejdes på meget forskellig vis. De danske regler, der er en modificeret oversættelse af en regelsættet fra CEA 4001 udarbejdet af repræsentanter for knap 40 europæiske forsikringsorganisationer. National Fire Safety Association (NFPA) udgives reglerne af en tekniske kommitéer med enkeltpersoner fra både private og offentlige virksomheder. Reglerne er de ældste i verden og ændringer opstår som efter en demokratisk proces med afstemning. FM datablade er anbefalinger fra et forsikringsselskab, hvor store virksomheder er medejere,og som er gjort offentligt tilgængelige til fri anvendelse efter egen tolkning.

CEA 4001 omfatter alle typer af bygninger ligesom europanormen EN12845, der skal sikre fri konkurrence via fælles regler. CEA-reglerne omfatter alle aspekter af industri og større bygninger, men har ikke fokus på sprinkling af boliger eller den danske specialitet med sprinkling af trapperum.

NFPA har et amerikansk udgangspunkt både i terminologi og forståelse af bygningskultur som den er beskrevet i amerikansk lovgivning svarende til det danske bygningsreglement. NFPA udgiver en særdeles stort regelsæt, der både omfatter generel bygningsdimensionering for flugt og brand, el-installationer og diverse specialanvendelser. Sprinkleranlæg er hovedsageligt beskrevet i standard NFPA13, som i de sidste mange år har været meget anvendt i Danmark pga. af dens detaljerede angivelser og opdaterede, slagkraftige løsninger.

FM er fokuseret på industri uden tilknytning til en bestemt byggeskik og har detaljere anbefalinger til beskyttelse af især lager og industri.

Sprinkleranlæg kaldes også AVS-anlæg, der er en forkortelse for Automatisk Vandbaseret Slukningsanlæg.  

Anskaffelse af et sprinkleranlæg

Hjernø Gustafsen har mange års erfaring med at installere sprinkleranlæg både i nye og eksisterende bygninger. Installation af sprinklere kræver høj ekspertise og mange forudgående overvejelser. Det bør f.eks. indgå i arkitektens og ingeniørens overvejelser for enhver større bygning.

Sprinkleranlæg minder om varmeanlæg. Der føres vandrør i huset eller i bygningen, der skal sprinkles. Vi installerer en central med pumper og sørger for et system, der komplementerer bygningens øvrige installationer.

Det er kun virksomheder, der er godkendt af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, som må installere sprinkleranlæg.

Hjernø Gustafsen har alle godkendelser og har installeret en stor del af de sprinkleranlæg, der er i Danmark.

Hvad koster et sprinkleranlæg?

Prisen afhænger af:

  1. Hvor brandfarlig er bygningen og anvendelsen af den?
  2. Hvor god er vandforsyningen?
  • Beboelse, kontor, butikker, parkering og let produktion kan sprinkles for 200-350 kr./m2.
  • Lagre kan sprinkles for ca. 150-500 kr./m2 (eksklusiv udgift til evt. forbedring af vandforsyningen).
  • Driftsudgiften er ca. 7.000 kr./år for små anlæg og 25.000 kr./år for store anlæg. Prisen afhænger af antallet af alarmventiler og/eller reservoir af vand, der er behov for i den konkrete bygning, som skal sprinkles. Dertil kommer udgifter til vedligehold af evt. dieselpumpe.
Denne side er sidst redigeret 19. april 2024

Kontakt Hjernø Gustafsen

Skal du bruge en dygtig VVS’er eller blikkenslager, der kan vejlede dig i de bedste løsninger?

Overvejer du at etablere et sprinkleranlæg eller ønsker du hjælp til et eksisterende?

Søger du en totalentreprenør til dit næste byggeprojekt?

Ingen opgaver er for små eller store til os, og vi står også klar, hvis du sidder inde med nogle uopklarede spørgsmål eller hvis du ønsker rådgivning eller vejledning inden for vores ekspertiseområder.

Eller ønsker du blot at høre mere om vores arbejde, samt hvilke løsninger vi kan tilbyde dig?

Så er du velkommen til at udfylde kontaktformularen her på siden eller ringe til os.