Hjernø Gustafsen

Autoriseret VVS & Sprinklerfirma

SPRINKLING AF PLEJEHJEM

Efter først at være overset ved modernisering af bygningsreglementet blev det et krav at store plejehjem skulle sprinkles. Langt fra alle kommuner overholdt dog de nye regler og efter en brand på Djursland, hvor to beboere omkom, viste det sig, at mindst to hundrede  plejehjem i Danmark ikke havde de lovkrævede sprinkleranlæg.

Hjernø Gustafsen har sprinklet mange plejehjem med fokus på optimeret vandforsyning og i tæt samarbejde med tømrer og ventilationsfirma om udnyttelse af de ofte trange pladsforhold. 

Denne side er sidst redigeret 17-01-2022