Aarhus lufthavn_17

Sprinkling af plejehjem

Efter først at være overset ved modernisering af bygningsreglementet blev det et krav at store plejehjem skulle sprinklres. Langt fra alle kommuner overholdt dog de nye regler og efter en brand på Djursland, hvor to beboere omkom, viste mindst to hundrede  plejehjem i Danmark ikke havde de lovkrævede sprinkleranlæg.

Hjernø Gustafsen har sprinklet mange plejehjem med fokus på optimeret vandforsyningen og tæt samarbejde med tømrer og ventilationsfirma om udnyttelse af de ofte trange pladsforhold.