Vandtåge

VANDTÅGEANLÆG (WATER MIST)

Vandtågeanlæg er en type af sprinkleranlæg, der oprindeligt var beregnede til meget varme brande i små, lukkede rum som fx transformatorstationer.

Stor tiltro til teknologien og ikke mindst dens økonomiske potentiale via licensaftaler og at alle produkter var fra samme system, lykkedes det en række producenter at få især offentlige bygherrerådgivere overbevist om, at de kostbare dyser forsynet fra højtrykspumper via tynde, rustfrie højtryksrør, var et ønsket alternativ til traditionel sprinkling. 

Vandtågeanlæg installeres i Danmark efter en variant sprinklerforskrifterne, der kopierer de generelle krav, men overlader det til producenten at foreskrive og sammen med bygherren dokumentere anvendeligheden. Lige modsat er vandtåge anlæg skrevet helt ud af den meget anvendte amerikanske standard NFPA13, der omhyggeligt fastslår at vandtågeanlæg ikke er et sprinkleranlæg (NFPA13 1.1.2.1).

Vandtågeanlæg meget dyrere end sprinkleranlæg, både fordi der er langt mindre konkurrence på området og fordi dyre højtrykskomponenter ikke kan genanvendes, hvis der sker ændringer undervejs i byggeriet. Omkostningen ved fremtidige tilpasninger af anlægget er besværliggjort af sikkerhedsforanstaltninger, når der arbejdes med høje tryk, der typisk er over 100 bar.

Der er udviklet lavtrykanlæg vandtågeanlæg, der udnytter vandtågens iltfortrængende egenskaber uden at komponentomkostning særligt meget højere end for almindelig sprinkling. Sådanne anlæg er som højtryksanlæggene begrænset til rum uden højt til loftet og uden mulighed for at placere sprinklere på væg. 

Hjernø Gustafsen har licens til lavtrykssprinkleranlæg af mærket EconAqua og via underentreprenør mulighed for at tilbyde højtryksanlæg. Højtryksanlæg har efter dimensionering og prissætning ikke hidtil vist sig at være en optimal løsning for bygherren.

 

P.S. Foto er lidt misvisende for den første sprinkler, der udløser har ofte så stort tryk, at den er tæt ved at være danne vandtåge.

Denne side sidst redigeret 2021-09-22